Technické služby

 

  • inštalácia a servis Televízneho kabelového rozvodu
  • vypracovanie návrhu plánu potrebných opráv a údržby pre každý rok
  • údržba a opravy spoločných častí
  • zabezpečenie havarijnej služby
„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich