Právne služby

 

úpravy, aktualizácie alebo modifikácie existujúcich zmlúv

    • súdne vymáhanie pohľadávok prostredníctvom advokátskej kancelárie
    • zmluvné zabezpečenie dodávky energetických médií
„Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.“ Oscar Wilde