TermobytR S.R.O

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde