Ekonomické služby

 

  • vedenie evidencie neplatičov
  • vedenie účtovníctva domu vrátane spracovania účtovania služieb spojených s prevádzkou domu
  • sledovanie platieb, upomienky, pokusy o zmier
  • pravidelné informovanie vlastníkov o hospodárení na dome