Obnova bytového domu

  • spracovanie finančnej analýzy obnovy bytového domu, návrh spôsobu financovania
    • organizovanie a riadenie preberacieho konania resp. kolaudačného konania
      • podanie žiadosti na poskytnutie dotácie na odstránenie systémových porúch a s tým súvisiace úkony

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *