Nezařazené

Oznámenie o ochrane osobných údajov

OZNÁMENIE o zásadách ochrany osobných údajov Spoločnosť TERMOBYTR, spol. s r.o., Obchodná 452/19A, IČO: 357849938, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,odd. Sro, vložka č. 17640/B (ďalej aj „ spoločnosť“), ako subjekt, ktorý spracúva osobné údaje určitých dotknutých osôb týmto prehlásením poskytuje podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov, dôvodoch…

Obnova bytových domov

Vážený vlastníci v mesiaci Február  2017 sa začalo z obnovou bytových domov v našej správe. Jedná sa o bytové domy K rašeline 383, Športová 384 a Obchodná 382. Je treba dbať na zvýšenú opatrnosť počas realizácie výmeny výťahov a obnovy strechy na bytových domoch. S pozdravom                                                                             Správca