Obnova bytových domov

Obnova bytových domov

Vážený vlastníci

v mesiaci Február  2017 sa začalo z obnovou bytových domov v našej správe. Jedná sa o bytové domy K rašeline 383, Športová 384 a Obchodná 382. Je treba dbať na zvýšenú opatrnosť počas realizácie výmeny výťahov a obnovy strechy na bytových domoch.

S pozdravom                                                                             Správca